سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL1
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL2
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت SSD هارد
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL3
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 35 گیگابایت SSD هارد
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL4
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL5
 • 5 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت SSD هارد
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL6
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 5 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • 1500 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL7
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 75 گیگابایت SSD هارد
 • 1500 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی ترکیه - TR VPS PL8
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت SSD هارد
 • 2000 گیگابایت ترافیک
 • 1GB پهنای باند