سرور مجازی کانادا

سرور مجازی کانادا - CA VPS PL2
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی کانادا - CA VPS PL3
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی کانادا - CA VPS PL4
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی کانادا - CA VPS PL5
 • 5 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی کانادا - CA VPS PL6
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 12 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی کانادا - CA VPS PL7
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 16 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
سرور مجازی کانادا - CA VPS PL8
 • 16 گیگاهرتز سی پی یو
 • 32 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند