نمایندگی هاست لینوکس فرانسه

نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - 5000 مگابایت
 • 5000 مگابایت فضا
 • 8 عدد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • روزانه بکاپ
 • نامحدود دیگر امکانات
نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - 10000 مگابایت
 • 10000 مگابایت فضا
 • 15 عدد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • روزانه بکاپ
 • نامحدود دیگر امکانات
نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - 20000 مگابایت
 • 20000 مگابایت فضا
 • 25 عدد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • روزانه بکاپ
 • نامحدود دیگر امکانات
نمایندگی هاست لینوکس فرانسه - 40000 مگابایت
 • 40000 مگابایت فضا
 • 45 عدد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • روزانه بکاپ
 • نامحدود دیگر امکانات